Logotyp Stjerneskolan, illustration

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram som ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom områdena handel och service. På Stjerneskolan finns inriktningen handel och service. Det finns en betydande arbetsmarknad för gymnasialt utbildad personal inom handel och administrativ service. Handel är en tydlig och växande bransch.

Elever som utbildar sig på Handels- och administrationsprogrammet:

  • får bra allmänna baskunskaper
  • lär sig praktisk marknadsföring
  • lär sig ekonomiskt tänkande
  • blir kvalitets- och servicemedvetna
  • blir medvetna om sambandet miljö - ekonomi
  • tränar problemlösningsförmåga och kreativitet
  • har chans att starta, utveckla, driva och avveckla ett eget företag under ett läsår genom Ung Företagsamhet.
  • Eleven ges möjlighet att läsa kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för allmän behörighet.

Stjerneskolan har valt inriktningen handel och service. Så här ser studiegången på inriktningen handel och service ut:

Gymnasiegemensamma kurser

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a1 50 poäng
Svenska 1 100 poäng
eller
Svenska som andraspråk 1 100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 400 p

Entreprenörskap 100 p
Servicekunskap 100 p
Branschkunskap inom handel och administration 100 p
Information och kommunikation 1 100 p

Inriktning handel och service på Stjerneskolan

Handel och service 500 p
Personlig försäljning 1 100 p
Praktisk marknadsföring 1 100 p
Affärsutveckling och ledarskap 100 p
Inköp 1 100 p
Näthandel 1 100 p

Till detta kommer:

Programfördjupningar 700 p
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

Arbetsplatsförlagt lärande

Kursen Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är på 15 veckor. Den är utlagd under flera perioder men eleverna har alltid en sammanhängande APL-period under de sista 12 veckorna före studentexamen.  APL har medfört att många elever fått vara kvar och arbetat under sommaren och vissa har även fått längre anställningar.

Efter utbildningen

Du kan exempelvis söka arbete som säljare eller inköpare inom fack- eller dagligvaruhandeln, på reklambyrå eller med exponering av varor i butik.  Om du vill kan du läsa vidare på högskola eller yrkeshögskola som finns med olika inriktningar, exempelvis till butikschef eller merchandiser.

Ansvarig för Handel och administrationsprogrammet är Elisabeth Mellin,
0560-163 43

Skolverket logo
Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen