Logotyp Stjerneskolan, illustration

Kvalificerad yrkesutbildning och Yrkeshögskola - inom Handels- och administrationsprogrammet

På yrkeshögskoleutbildningarna kombinerar du studier och praktik. Anordnare kan vara kommuner och landsting, högskolor och privata företag inom områden, där det finns behov av välutbildad arbetskraft.

Utbildningen leder antingen till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För kvalificerad yrkeshögskoleexamen gäller minst två års studier. De flesta utbildningarna är tvååriga.  Alla som har grundläggande behörighet till högskolan kan söka men till vissa utbildningar måste du ha särskild behörighet. 

Utbildningarna leder alltid till ett visst yrke. Både Yh-utbildning och KY-utbildning är utformade i samarbete med arbetslivet och leder till ett visst yrke.  

Så här räknas studiepoäng

En veckas heltidsstudier på Yrkeshögskolan motsvarar 5 Yh-poäng. Ett års studier motsvarar 200 Yh-poäng. Yh-poäng är inte samma sak som högskolepoäng.  En veckas heltidsstudier på en KY-utbildning motsvarar 1 KY-poäng. Ett års studier motsvarar 40 KY-poäng. KY-poäng är inte samma sak om högskolepoäng.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen