Logotyp Stjerneskolan, illustration

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskap

Programmet

Naturvetenskapsprogrammet (NA)är ett högskoleförberedande program som ger en bred och allsidig utbildning. Programmet ger en bred behörighet för fortsatta högskole- och universitetsstudier.  En utbildning inom det naturvetenskapliga området öppnar ofta möjligheter till attraktiva arbeten såväl inom Sverige som internationellt. På Stjerneskolan har vi inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap och Samhälle, vi har också en teknikprofil.

Efter utbildningen

NA är det program som ger dig bästa tänkbara förutsättningar för fortsatta studier i och med att du får behörighet till nästan alla högskoleutbildningar. Yrken inom det här programmet kräver i allmänhet fortsatt utbildning efter gymnasiet. Exempel på yrken kan vara läkare, tandläkare, sjuksköterskeyrken, ingenjörsyrken, veterinär, meterolog, miljövårdsyrken, apotekare, lärare, arkitekt och olika yrken inom data, fysik, kemi och biologi.

Så här arbetar vi på NA-programmet

På NA-programmet har vi ett arbetssätt där laborationer och problemlösning är centrala delar i undervisningen. Vi använder muntliga diskussioner och skriftliga redovisningar som ett viktigt inslag i lärandet. Vi arbetar aktivt för att eleverna ska känna sig delaktiga i undervisningen och ta ett allt större ansvar för sina studier och sin studiemiljö.

Många idrottselever väljer NA.

Till vårt program söker sig gärna skolans idrottselever. Programmets ämnesstruktur passar väl för att kombinera elitidrott och skolgång.

Bildspel från naturvetenskapsprogrammets studieresa våren 2011 till västkusten.

Ämnen du läser

Ämnen naturvetenskapsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen  
Matematik 1c, 2c och 3c................300 p
Svenska 1, 2 och 3................300 p
Engelska 5 och 6................200 p
Samhällskunskap 1b................100 p
Historia 1b................100 p
Religionskunskap 1................50 p
Idrott och hälsa 1................100 p
   
Programgemensamma ämnen  
Biologi 1................100 p
Fysik 1................150 p
Kemi 1................100 p
Moderna språk................100 p
   
Inriktning Naturvetenskap  
Matematik 4................100 p
Biologi 2................100 p
Fysik 2................100 p
Kemi 2................100 p
   
Inriktning Naturvetenskap och samhälle  
Biologi 2................100 p
Geografi 1................100 p
Samhällskunskap 2................100 p
   
Profilen Natur/Teknik  
Fysik 2................100 p
Geografi 1................100 p
Samhällskunskap2................100 p
   
Programfördjupning och   
Ind val / Teknik  
CAD 1+2................100 p
Teknik 1+2................250 p
Konstruktion 1................100 p
Matematik 4................100 p
Design 1................100 p
   
Programfördjupning  
(Elevens val) Kurser på sammanlagt................ 200-300 p
   
Individuellt val................200 p
   
Gymnasiearbete................100 p

På Naturvetenskapsprogrammet har vi speciella grupper med egna timplaner för idrottselever som gör sin utbildning på fyra år.

Resor

NA-programmet har samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, där vi gör studiebesök och knyter kontakter. Studieresa till Västkusten för studier av djur och växtliv på havets botten.

 

”Varmt välkommen till Naturvetenskapsprogrammet på Stjerneskolan” 

Vill du veta mer?
kontakta Jan-Olov Brånander, programansvarig
jan-olov.branander@edu.torsby.se

skolverket.logo

Ansvarig för programmet är Jan-Olov Brånander, 0560-163 34

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen