Logotyp Stjerneskolan, illustration

Vård- och omsorgsutbildning

Vuxenutbildningen inom Vård och omsorg är en gymnasial yrkesutbildning på 1500 gymnasiepoäng, vilket motsvarar tre terminer på heltid.

När startar utbildningen?

Nästa start på Vård- och omsorgsutbildningen förväntas starta i januari 2018.

Definitivt beslut om kursstart fattas först under hösten 2017.


Studieupplägg

Termin 1
Hälsopedagogik, 100 p
Vård- och omsorgsarbete1, 150 p
Medicin 1, 150 p
Etik och människors livsvillkor, 50/100 p
Samt 4 veckors APL inom äldreboende

Termin 2
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Etik och människors livsvillkor, 50/100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p
Samt 4 veckors APL inom hemtjänst/LSS

Termin 3
Akutsjukvård, 200 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Samt 8 veckors APL inom LSS/hemtjänst och sjukvård
Dessutom valbara kurser

Valbara kurser
Medicin 2, 100p
Specialpedagogik 2, 100 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
 
Under termin 3 ska 100 poäng, det vill säga en av ovanstående kurser,  väljas .
Exempel på aktuella yrkesområden efter avslutad utbildning är funktionshinderområdet, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Ansökan
Sista ansökningsdagen till kurser och utbildningar inom kommunal vuxenutbildning är 15 maj 2017, med studiestart i augusti 2017. Obs! Inga sena anmälningar tas emot efter detta datum!

Preliminärt startar nästa utbildning innom vård och omsorg i augusti 2017.


Vid ansökan bifogas

  • personbevis
  • arbetsgivarintyg
  • betyg

Ansökningar som saknar personbevis och/eller betyg behandlas inte.

För att söka till vuxenstudier krävs att du är folkbokförd i kommunen samt har ett svenskt personnummer. Om du är bosatt i en annan kommun än Torsby, måste din ansökan först godkännas av din hemkommun.

Vem blir antagen till utbildningen?

Vid fler antal sökande än antalet platser sker ett urval enligt förordning om kommunal vuxenutbildning.

​Förkunskaper i svenska

Dokumenterade kunskaper i svenska språket krävs. Godkänt betyg i Sv/Sva på grundläggande nivå är inget formellt krav, men du bör ha motsvarande kunskaper i svenska för att klara av utbildningen.

Ansökan om studiemedel görs på CSN:s hemsida, www.csn.selänk till annan webbplats. Läs mer om detta under fliken Allmänt om vuxenutbildningen
 

Vid frågor om vuxenstudier, kontakta
Olle Viström, studie- och yrkesvägledare
0560 - 163 07
olle.vikstrom@torsby.se

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen