Logotyp Stjerneskolan, illustration

Vård- och omsorgsutbildning

Vuxenutbildningen inom Vård och omsorg är en gymnasial yrkesutbildning på 1500 gymnasiepoäng, vilket motsvarar tre terminer på heltid.

När startar utbildningen?

 

Nästa start på Vård- och omsorgsutbildningen förväntas starta i januari 2019.


Studieupplägg

Hälsopedagogik, 100 p
Vård och omsorgsarbete1, 150 p
Medicin 1, 150 p
Etik och människors livsvillkor, 50/100 p
Samt 4 veckors APL inom äldreboende

Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Gymnasiearbete, 100 p
Samt 4 veckors APL inom hemtjänst/LSS
Akutsjukvård, 200 p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Samt 8 veckors APL inom LSS/hemtjänst och sjukvård


Dessutom valbara kurser


 
Under termin 3 ska 100 poäng, det vill säga en av ovanstående kurser, väljas .
Exempel på aktuella yrkesområden efter avslutad utbildning är funktionshindersområdet, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Ansökan
Sista ansökningsdagen till kurser och utbildningar inom kommunal vuxenutbildning är 15 okt 2018, med studiestart i januari 2019. Obs! Inga sena anmälningar tas emot efter detta datum!

Preliminärt startar nästa utbildning inom vård och omsorg i januari 2019.


Vid ansökan bifogas

  • personbevis
  • arbetsgivarintyg
  • betyg

Ansökningar som saknar personbevis och/eller betyg behandlas inte.

För att söka till vuxenstudier krävs att du är folkbokförd i kommunen samt har ett svenskt personnummer. Om du är bosatt i en annan kommun än Torsby, måste din ansökan först godkännas av din hemkommun.

Vem blir antagen till utbildningen?

Vid fler antal sökande än antalet platser sker ett urval enligt förordning om kommunal vuxenutbildning.

​Förkunskaper i svenska

Dokumenterade kunskaper i svenska språket krävs. Godkänt betyg i Sv/Sva på grundläggande nivå är inget formellt krav, men du bör ha motsvarande kunskaper i svenska för att klara av utbildningen.

Ansökan om studiemedel görs på CSN:s hemsida, www.csn.selänk till annan webbplats. Läs mer om detta under fliken Allmänt om vuxenutbildningen
 

Vid frågor om vuxenstudier, kontakta
Kristina Sandberg, studie- och yrkesvägledare
0560 - 163 07
kristina.sandberg@torsby.se

Mia Larsson, studie- och yrkesvägledare
0560-163 60
mia.larsson@torsby.se

Mikael Boden, administratör
0560-163 11
mikael.boden@torsby.se

 

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen