Logotyp Stjerneskolan, illustration

Så har skolan anpassats på grund av corona

Stjerneskolan anpassar undervisningen och skolans rutiner för att minska risken för smittspridningen av corona. Läs mer om detta här nedanför.

Coronasmittan finns utbredd i samhället. Den finns också i Torsby och den påverkar vår skola och rutiner för både elever och personal. Skolledningen måste fatta en rad beslut och vidta en rad åtgärder den närmaste tiden – allt beroende på hur coronapandemin utvecklar sig.

Distans- och fjärrundervisning

Fjärr- och distansundervisning gör att antalet elever som är samtidigt på skolan minskar. Det gör också att elever med milda symtom inte missar viktig undervisning.

Personalen på skolan har förberett sig både genom öka kunskaperna inom de digitala lärplattformerna Teams och itslearning.

 • En elev som är hemma med milda symtom ska ha dialog med undervisande lärare om möjligheten att delta via fjärr. Finns inte denna möjlighet ska eleven eller vårdnadshavare sjukanmäla dig.
 • Lärare med milda symtom som är hemma kan också välja att genomföra fjärrundervisning.
 • Elever vid vuxenutbildningen Torsby Lärcenter har distansundervisning. Beslutet gäller i första hand till och med 10:e december.

På skolverkets webbplats kan du läsa mer om vad fjärr- och distansundervisning innebär. länk till annan webbplats

Anpassningar i matsalen och klassrummen

För att minska flödet av elever i matsalen har en rad anpassningar gjorts:

 • Vissa program hämtar matlådor
 • Matsalen har olika in- och utgång
 • Handfat har satts upp vid entrén
 • Handsprit finns på flera ställen
 • Plexiglas mellan personal i matsalen och elever
 • Vid omtag av mat ska en ny tallrik användas
 • Kryssmarkeringar på bord för att undivika att sitta nära inpå
 • Bordspratare med budskap om hur vi tillsammans minskar smittspridningen
 • Caferterian är stängd under lunchtid

Matsalen är stängd för externa gäster, så bara elever och personal kan äta i matsalen.

Från och med vecka 48 är det inte längre frukostbuffé. Frukosten kan istället hämtas i en frukostpåse.

Hygien och rengöring av lokaler

Städningen av de kommunala lokalerna har under hela pandemin haft ett ökat fokus på kontaktytor. Städningen sker med godkända medel och städpersonalen använder handskar vid behov.

Under pandemin har handhygien varit en av de allra viktigaste åtgärderna. Möjligheterna till handtvätt kompletteras med handsprit. Handspriten ska vara tillgänglig där möjlighet till handtvätt inte finns.

I varje klassrum finns också ytdesinfektion och handsprit så att bänkar kan torkas av vid behov.

Stjerneskolans gym har bokningssytem

Skolans gym som främst används av idrottselever har tydliga instruktioner om hygien- och ordningsrutiner. Där finns handsprit och ytdesinfektion som ska användas på de redskap som använts.

Träningspassen i gymmen bokas gruppvis av tränare. Övriga tider är gymmet stängt från och med vecka 48.

Beslut tas efter råd från Smittskydd Värmland

Skolledningen har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Värmland och får råd av dem vad det gäller beslut kring coronasmitta på skolan.

Vi poängterar att beslut och rutiner snabbt kan komma att ändras beroende på hur smittan utvecklar sig.

Kommunikationskanaler

Varje ny åtgärd får personal, elever och vårdnadshavare till elever under 18 år veta om via inarbetade kommunikationskanaler:

 • Elever får information via Teams anslagstavla
 • Personal får information via Teams personalrum och e-post
 • Vårdnadshavare till elever under 18 år får information via e-post

Kom ihåg att kolla dessa kanaler för att inte riskera att missa viktiga besked.

Vi poängterar också att vårdnadshavare kollar så rätt e-post finns i skolans system.

På Torsby kommuns webbplats www.torsby.selänk till annan webbplats kan du läsa mer om hur våra olika kommunala verksamheter jobbar under pandemin. En hel del av den informationen finns också på Torsby kommuns facebook-sida www.facebook.com/torsbykommunlänk till annan webbplats.

Var och en måste ta ansvar

Skolan och de olika undervisningsmiljöerna är endast en del av elevens vardag. För att vi ska lyckas ännu bättre med att hålla smittan nere och skolan öppen måste alla ta sitt ansvar.

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Håll avstånd
 • Var noga med hand- och hosthygien
 • Våga tacka nej till att träffa kompisar
 • Påminn varandra

Länkar till viktiga webbplatser med rekommendationer

Ta del av och följ in råd och rekommendationer. Här finns länkar till några viktiga webbplatser.

På 1177 finns information om sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, som orsakas av coronavirus.

Här finns information på Folkhäslomyndigheten webbplatslänk till annan webbplats om hur du ska agera om någon i din familj är sjuk.

krisinformation.selänk till annan webbplats kan du också få en överblick över de beslut som gäller med koppling till coronapandemin.

Tack för att ni bryr er om varandra!


Har du frågor om hur skolan arbetar under coronapandemin kan du kontakta gymnasiechef Marcus Lech, marcus.lech@torsby.se, 070-642 16 65.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen