Logotyp Stjerneskolan, illustration

Program du kan söka

skidbild

Skolan har en färdigställd allmän presentation av skolans alla olika program och inriktningar som du kan söka. Så här ser den ut:

Yrkesprogram                 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
Inriktning Husbyggnad eller Mark och anläggning

Fordons- och transportprogrammet (FT)
Inriktning Personbil, Profil mot tävlingsmekaniker från åk 2

Industritekniska programmet (IN)
Inriktning Svetsteknik

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Förkunskapskrav för yrkesprogram

Det krävs Godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt 5 andra ämnen

Högskoleförberedande program

Ekonomiprogrammet (EK)
Inriktning Ekonomi

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
Inriktning Beteendevetenskap,
Inriktning Medier, information och kommunikation,
Inriktning Samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
Inriktning Naturvetenskap
Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Teknikprogrammet (TE)

Inriktning Design och produktutveckling

Förkunskapskrav för högskoleförberedande program

Det krävs godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare 9 andra ämnen.
Om du väljer Stjerneskolans ekonomiska eller samhällsvetenskapliga program måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer Stjerneskolans naturvetenskapliga program måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen