Logotyp Stjerneskolan, illustration

Distansutbildning innebär studier på full fart

Nya vägar till lärande, kontakter och rutiner. Distansutbildningen på Stjerneskolan är igång på flera sätt.

Regeringen har alltså tagit beslut om att rekommendera landets gymnasieskolor och högre läroverk att övergå till distansundervisning för att minska smittspridningen av Coronaviruset. Från och med den 18 mars sker all utbildning på Stjerneskolan på distans.

Detta är en ny situation – där alla måste ta ansvar. I nuläget är det oklart hur länge undervisningen kommer att bedrivas på distans.

Det är mycket viktigt att omgående komma in i rutiner för hur eleverna ska sköta sina studier. Att skolan är stängd innebär inte att det är ett extra lov, det är bara ett annorlunda sätt att studera på mot vad eleven är van.

Gymnasieeleverna förväntas själva, utifrån sina förutsättningar, klara och ta ansvar för sina studier. Vilket innebär att:

  • fortsätta plugga, men under nya förutsättningar.
  • följa schema, men att undervisningen sker på distans.
  • ha tät kontakt med mentor och följa det upplägg av undervisningen som läraren gör.

Vid sjukdom ska det anmälas i dexter enligt vanliga rutiner.

Studiebidrag

Elever i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen kommer att fortsätta få studiebidrag eller motsvarande ersättning som vanligt, under förutsättning att eleven deltar i undervisningen enligt skolans instruktioner. Mer information hittar finns på csn.se.länk till annan webbplats

Vad händer med de nationella proven?

Här inväntar vi skolverkets rekommendationer. Skolverket har en dialog med regeringen om vad som ska hända med de nationella proven i den här unika situationen. Så fort vi har fått besked kommer vi att informera om vad som gäller.

Så når elverna SYV, kurator och skolsköterska

Skolsköterskan Anneli Jacobsson har öppnat en tillfällig facebooksida "Skolsköterska Stjerneskolan" och kurator Gunilla Henriksson når elever på den tillfälliga facebooksidan ”Stjerneskolan kurator”. Studie- och yrkesvägledarna nås via ”SYV Stjerneskolan”.

Elever kan kontakta dem via messenger under den tid skolan bedriver distansundervisning. De läser av messenger en till två gånger per dag mån-fre kl 7.30-16.00.

Vårdnadshavare: uppdatera uppgifter i dexter

Information skickas löpande ut via mail till elever och vårdnadshavare till elever som är under 18 år. Det är viktigt att alla vårdnadshavare har alla kontaktuppgifter inlagda i dexter för att inte missa viktig information.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen