Logotyp Stjerneskolan, illustration

Extra stöd finns för att klara studierna

Om det finns frågetecken kring fjärr- och distansundervisningen är det viktigt att kontakta skolan.

Det är mycket viktigt att du som elev (eller målsman till elev under 18 år) meddelar om du på något sätt upplever problem med den webbaserade undervisningen. Både vad det gäller till exempel tekniska problem och/eller om du behöver något extra stöd för att klara dina studier.

Utöver mentor och lärare finns även specialpedagog, SYV, skolsköterska och kurator som enklast nås via e-post och telefon.

Elevhälsan

Davidsson Agneta Specialpedagog
E-post: agneta.davidsson@edu.torsby.se
Telefon: 0560-163 06, 073-271 16 93

Uppvall Emma Skolkurator
E-post: emma.uppvall@torsby.se
Telefon: 0560-163 08, 070-190 35 00

Jakobsson Anneli Skolsköterska BA,FT, IM, IN, VO och SÄR
E-post: anneli.jakobsson@torsby.se
Telefon: 0560-163 10, 073-271 01 91

Johansson Maria Skolsköterska, EK, NA och SA
E-post: maria.johansson@torsby.se
Telefon: 070-257 02 47

Studie- och yrkesvägledning

Larsson Mia
E-post: mia.larsson@torsby.se
Telefon: 0560-163 60, 070-300 89 11

Sandberg Kristina
E-post: kristina.sandberg@torsby.se
Telefon: 0560-163 07, 070-301 25 41Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen