Logotyp Stjerneskolan, illustration

Fjärrundervisning från och med 11 januari

Vårterminen 2021 inleds med fjärrundervisning. Här finns information om hur det går till.

Stjerneskolan hälsar alla elever välkomna tillbaka till fortsatta studier efter jullovet. Rutinerna kring studierna är desamma som under avslutningen av höstterminen. Vilket innebär att du följer ditt schema men att undervisningen sker via fjärr och att du kommer kunna delta på lektioner i första hand via Teams.

Hör av er om något behöver hämtas i skolans skåp

Om du som elev har material i ditt skåp som krävs för att delta vid undervisningen så behöver det hämtas hem. Meddela mentor vilken dag och tid det i så fall är aktuellt att komma till skolan.

Vi kan också hjälpa till med att skicka hem material om eleven inte bor nära skolan, kontakta i så fall:

Irene Bernhardsson kontakt via teamschatt/mejl irene.bernhardsson@torsby.se telefon 070-301 47 34.

Mikael Bodén kontakt via teamschatt/mejl mikael.boden@torsby.se, telefon 073-275 63 00.

Undantag från fjärrundervisningen

De undantag som Folkhälsomyndigheten presenterade i höstas gäller även fortsatt:

  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Andra examinationer som inte går att genomföra på distans
  • Nationella prov (vårens nationella prov är inställda efter beslut av utbildningsdepartementet)
  • Undervisning på introduktionsprogrammen och elever som i övrigt kan vara i behov av stöd under fjärrundervisningen
  • Gymnasiesärskolan

Elevens undervisande lärare avgör vilka praktiska moment eller examinationer som kräver din fysiska närvaro. När du befinner dig på skolan, gå direkt till anvisad sal strax innan start. Om eleven kommer med kollektivtrafik och behöver vänta, så finns fortsatt fjärrklassrummen.

Idrottsgymnasiet tränar i mindre grupper

Utifrån de senast aktuella rekommendationerna har vi övergripande gett förutsättningar för träning och annan verksamhet och tränarna för respektive specialidrott kommer med mer information. Precis som för övriga skolverksamheten så kommer vi utvärdera detta om/när nya rekommendationer kommer; rikstäckande, regionala och lokala.

Skolluncher i matlådor

Precis som tidigare kan du som elev beställa matlåda via blankett i Teams. Eleven kan välja att hämta den på Stjerneskolan, Östmarks skola eller Kvastbergets skola.

Stöd finns att få både kring studier och teknik

Stjerneskolans coronasida finns kontaktuppgifter till elevhälsa, SYV och specialpedagog samt kontakter för att få hjälp med Teams och its.

Fjärrundervisning till och med 24 januari

25 januari är det planerat att gymnasieskolorna ska kunna öppna igen, och vi vill inget hellre. Samtidigt behöver vi vara realistiska och medvetna om att nya myndighetsbeslut kan komma beroende på hur utvecklingen av pandemin ser ut över hela samhället.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen