Logotyp Stjerneskolan, illustration

Förändringar i skolans matsal

För att minska antalet personer som vistas i matsalen kommer flera program att hämta matlådor.

Eleverna på bygg, vård och industriprogrammen ska hämta matlådor måndag till fredag under vecka 47. Detsamma gäller för idrottseleverna i årskurs 4 på tisdag och onsdag.

Så hämtar eleverna matlådan utanför matsalen

Eleven hämtar sin matlåda på lastkajen vid matsalen. Poängen med anpassningen är alltså att eleven inte ska gå in matsalen.

Så går det till:

  • Det kommer finnas personal som lämnar ut där från värmeskåp mellan kl. 10.30-12.30.
  • Eleven hämtar sin mat den tid lunchen börjar, matpersonalen har fått schema med tider för de olika klasserna.
  • Elever som har specialkost går in i matsalen och hämtar sin mat där den vanliga vägen.
  • Matlådan äter eleven på respektive program. Idrottselever i årskurs 4 tar med lådan hem. Plastbestick, muggar och vatten kommer att lämnas ut till er så det finns där.

Rutinerna kring matlådorna kommer att utvärderas i slutet av vecka 47.

Så beter vi oss coronaanpassat i matsalen

För de som inte hämtar matlådor påminner vi om följande regler som gäller i matsalen:

  • Olika in- och utgång
  • Tvätta och sprita händerna
  • Håll avstånd
  • Ta ny tallrik när du tar om maten
  • Ta hänsyn till och följ markeringarna vid borden

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen