Logotyp Stjerneskolan, illustration

Håll rutiner under coronapandemin

Elever, föräldrar och anställda - alla måste hjälpas åt för att hålla smittspridningen av covid-19 så låg som möjligt.

Eleverna på Stjerneskolan har nu gått sin första vecka och vi känner alla att skolstarten varit efterlängtad. All personal som möter eleverna på skolan; i undervisning, träning eller andra möten, känner att det är så mycket trevligare med eleverna på plats. Och vi vill att det fortsätter vara så.

Infomation till elever och vårdnadshavare

Under inledningen av terminen har eleverna fått mängder av information och förmaningar om Folkhälsomyndighetens rekommendationer och skolans egna rutiner.

- Men resultatet hänger inte på hur mycket vi information vi pumpar ut, utan i slutändan hänger det på hur väl varje enskild individ kan efterleva våra uppmaningar, säger Marcus Lech, gymnasiechef på Stjerneskolan.

Information har också gått ut till elever och föräldrar via skolans kanaler med vädjan om att alla ska hjälpas åt.

- Vi vill be om hjälp från vårdnadshavare och våra myndiga elever. Som vårdnadshavare önskar vi stöd i att förklara varför vi gör det vi gör, säger Marcus Lech.

Smittspridningen ökar bland yngre vuxna just nu och det medför i sin tur en ökad risk för våra nära och kära som är äldre eller i riskgrupp. Det är för dem vi gör våra anpassningar och vi behöver hjälpa eleverna att förstå detta samband.

Myndiga elever förväntas vara goda föredömem

- Yngre elever ser upp till er och tar efter er inställning till våra rutiner. Om ni håller extra avstånd, stannar hemma om ni känner minsta symptom, spritar och tvättar händerna och så vidare, så är vi övertygade om att det gör skillnad för hur yngre elever beter sig, säger Marcus Lech.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen