Logotyp Stjerneskolan, illustration

Nytt kring undervisningen efter påsklovet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den blandade undervisningen upphör efter påsklovet.

Stjerneskolan har till och från under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning helt eller delvis som fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19. Läget har varit liknande i hela landet.

Idag, den 25:e mars, kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att den nationella rekommendationen om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Den kommer inte att förlängas.

Huvudman och Smittskydd Värmland avgör framöver

Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Möjligheter finns för att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på högstadiet, enligt gällande förordning.

– Exakt hur det kommer att se ut för Stjerneskolan återkommer vi med. Vi kommer att ha dialog med Smittskydd Värmland och precis som tidigare under terminen ligger Smittskydds råd som grund för våra beslut, säger gymnasiechef Marcus Lech.

Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Utbildning av vuxna ska fortsatt bedrivas på distans så långt det är möjligt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. länk till annan webbplats

Möjlighet till lovskola på påsklovet

Under sportlovet var det flera elever som tog möjligheten att plugga under sportlovets lovskola. Nu erbjuder vi ett likande upplägg tisdag till torsdag under påsklovet.

Lovskolan erbjuds till elever som riskerar att inte nå E i någon kurs i matematik, engelska eller svenska. Eller om det finns behov av övergripande hjälp med gymnasiearbete, möjlighet att sitta ned och arbeta i lugn och ro eller skriva ett missat prov.

Det kommer att finnas behöriga lärare i matematik, svenska och engelska på plats.

Anmälan till lovskolan sker via Teams och ska göras senast 31 mars kl. 16.00.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen