Logotyp Stjerneskolan, illustration

Så blir upplägget för blandade undervisningen

Från och med torsdag vecka 4 sker undervisningen delvis på plats i Stjerneskolans lokaler. Läs om upplägget nedan.

Förra veckan kom regeringen med beskedet att gymnasierna successivt kan gå över mot undervisning på plats i skolans lokaler. På vilket sätt och i vilken utsträckning är upp till varje skola att planera utifrån smittläget i regionen.

Blandad undervisning på Stjerneskolan

På Stjerneskolan kommer det vara en så kallad blandundervisning de kommande veckorna. Det betyder att en eller två årskurser i taget har lektioner på plats, övriga har fjärrundervisning. Upplägget har godkänts av Smittskydd Värmland.

Så ser veckoplanen ut

 • v. 4 Åk 1 (Denna vecka torsdag och fredag)
 • v. 5 Åk 1
 • v. 6 Åk 2
 • v. 7 Åk 3 och Åk 4
 • v. 8 Åk 3 och Åk 4
 • v.9 Sportlov

Undantag för praktiska moment gäller fortfarande

Lärare kan fortfarande ta in grupper/enskilda elever för undantag, precis som tidigare. Det kan gälla prov, praktiska moment eller stöd.

Hur planen kommer att ligga efter sportlovet återkommer vi till. Observera också att denna plan kan förändras om smittläget kräver det, det sker i så fall dialog med Smittskydd Värmland.

Vid behov finns fjärrklassrum

Det kan fortsatt uppstå situationer där ni har behov av fjärrklassrum, till exempel kan någon lärare vara hemma med symptom och en lektion som planerats för närundervisning blir då fjärrundervisad. Fjärrklassrummet är i sal 115 (tidigare resurscentrum, på andra sidan vägen mittemot entré A).

Skolluncher och cafeteria

När ni är på skolan för närundervisning, så behöver ni inte beställa mat via Teams. Yrkesprogrammen äter på respektive institution som tidigare och resterande som har närundervisning äter i matsalen. På så vis minskar vi risken för trängsel i matsalen.

Elever i de årskurser som har fjärrundervisning beställer fortsatt via Teams.

Viktigt att eleverna på skolan följer tiden för lunch på schemat. Kolla också schemat eftersom några tider är ändrade.

Cafeterian är till att börja med öppen för eleverna på skolan, mellan 07:30-10:00 och 13:45-15:00.

Elever på idrottsgymnasiet har närvaro på plats

För våra idrottselever och det upplägget som rör specialidrotten så kommer fysisk närvaro på plats att gälla. Riktlinjer för träning inomhus, bussar och lägerverksamhet ligger fast tillsvidare, men lyfts varje vecka för att se hur anpassningarna står i förhållande till smittoriskerna. Era tränare har den senaste informationen om vad som gäller.

Alla måste ta ett stort personligt ansvar

För att vi ska kunna röra oss mot en normal undervisning under våren, så måste alla elever och medarbetare ta ett stort ansvar.

Vi påminner om att:

 • stanna hemma vid minsta symptom
 • testa dig samt följa smittspårningsrutinerna som du får instruktion om
 • tvätta och sprita händerna ofta
 • håll avstånd till alla, inklusive dina närmaste kamrater
 • Om du får symptom men redan haft covid-19, då kontaktar du 1177 för senaste förhållningsregler och meddelar din mentor.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen