Logotyp Stjerneskolan, illustration

Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Studera vid Torsby Lärcenter

Vill du läsa till sjuksköterska och studera från Torsby?
Nu har den möjligheten öppnat sig. Från och med höstterminen 2022 finns en distansutbildning som du kan läsa från lärcenter i Torsby och/eller hemma från bostaden. Några obligatoriska moment gör du på plats i Falun.
VFU (verksamhetsförlagd utbildning), dvs praktiken kan du göra i Torsby om du vill, antingen på sjukhuset, någon av vårdcentralerna eller i kommunens vård och omsorg.
Sista ansökningsdag är redan nu den 19 april.
Läs mer och ansök från Högskolan Dalarna:

https://www.du.se/sv/Utbildning/Program/sjukskoterskeprogrammet/ Länk till annan webbplats.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen