Logotyp Stjerneskolan, illustration

Stjerneskolan går över till distansutbildning

Torsby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om att låta undervisning på gymnasiet gå över på distansutbildning från och med onsdagen den 18 mars. Beslutet gäller även komvux och gymnasiesärskolan.

Att utbildningen på Stjerneskolan sker på distans betyder inte att det är ledigt från skolan utan att eleverna fortsätter sina studier på hemmaplan. Onsdagen den 18 mars ska eleverna skapa en rutin på hemmaplan för hur de sköter sina studier. Från och med 19 mars sker undervisningen webbaserat. 

Syftet med distansutbildningen är att minimera smittspridningen av covid-19. Då skolan är stängd för eleverna sker inga möten utan all kontakt äger rum via mail och telefon.

Anställda på Stjerneskolan kommer tills vidare i vanlig ordning att vara på sin arbetsplats.

Påminner er som har ungdomar som går på skolan och inte är myndiga att kolla så alla era kontaktuppgifter i Dexter stämmer. Detta för att ni inte ska missa viktig information som sänds från skolan.

Torsby kommun uppdaterar löpande sin webbplats med de åtgärder som görs inom olika verksamheter i samband med spridningen i samhället av covid-19. Här kommer du till torsby.se/corona.länk till annan webbplats

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen