Logotyp Stjerneskolan, illustration

Tiderna för studenternas utspring

Examensdagen den 12:e juni - tillsammans gör vi dagen så minnesvärd och fin som möjligt.

Skolavslutningstider och coronatider. Ingen rolig kombination, det förstår vi. Men det måste bli en annorlunda studentdag. Och vi måste alla låta det vara så.

Vi måste tyvärr också stå med pekpinnen – även om vi allra helst önskat att allt vore som vanligt.

Så planeras utspring den 12:e juni

Med hänsyn till alla riktlinjer kring såsom att hålla hygienrutiner, hålla avstånd, stanna hemma om man känner sjukdomssymptom, undvika folksamlingar för att minska risken för spridning av covid-19 har vi gjort ett schema för utspring. Olika klasser och grupper i avgångsklass har sin egen tid och plats.

Som elev ska du att vara på plats 10 min innan angiven tid för er klass/grupp vid den angivna utgången för att bli hämtad av personal.

Som anhörig hänvisas ni till den tidpunkt för utspring som er student har för sin klass/grupp. Ni kommer också ha en anvisad plats där ni kan ta emot er student.

Upplägget för studentexamen

  • Eleverna kommer att samlas klass eller gruppvis och få sina betyg.
  • Utspring klassvis eller gruppvis och vid olika tidpunkter.
  • Varje student får ha med max två anhöriga utanför respektive utgång vid angiven plats.
  • För att undvika stora folksamlingar och risk för smittspridning ombeds man som anhörig och student att lämna skolområdet innan nästa utspring.

Som vi sagt tidigare - vi ska göra dagen så minnesvärd och fin som möjligt utifrån förutsättningarna.

Schema för utspring, tider och utgångar examen 2020 (se karta)

09.00 - 09.30 Utspring 09.30

Skidskytte, Fotboll åk 4 Infosalen

BA 17 Inst. BA

GY-sär Inst. Gy-sär

10.30 – 11.00 Utspring 11.00

Längd åk 4 Infosalen

Alpint, Skicross åk 4 Sal 504 (Utspring vård/ek)

IN 17 Inst. IN

12.00 - 12.30 Utspring 12.30

SABET 17 Infosalen

VO 17 Sal 504 (Utspring vård/ek)

FT 17 Inst. FT

13.30 -14.00 Utspring 14.00 SAMED 17 Infosalen

EK 17 Sal 504 (Utspring vård/ek)

IM-IN Inst. IN

15.00 – 15.30 Utspring 15.30

NA 17, halva klassen Infosalen

NA 17, halva klassen Sal 401

karta över utgångar för utspring

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen