Logotyp Stjerneskolan, illustration

Vanlig undervisning för alla från vecka 20

Närundervisningen på Stjerneskolan trappas upp. Från och med vecka 20 är skolan öppen för alla årskurser.

I början av april upphävde Folkhälsomyndigheten rekommendationen om att ha blandad undervisning på gymnasieskolorna. Sedan dess har det varit upp till varje huvudman (i vårt fall barn- och utbildningsnämndens ordförande) att besluta hur undervisningen ska vara, i samråd med regionalt Smittskydd.

Ingen ökad smittspridning på Stjerneskolan

Skolledningen på Stjerneskolan har haft avstämning med Smittskydd Värmland varje vecka och de senaste tre veckorna har man därifrån signalerat att vi kan öppna mer. Närundervisningen har trappats upp utan att det lett till någon ökad smittspridning på skolan.

Vecka 19 är sista veckan som vi planerar för delvis fjärrundervisning. Från vecka 20 är öppna skolan för alla årskurser.

– Detta betyder inte att allt är som innan pandemin, pandemin är fortfarande ett faktum. Framöver kommer det vara fler elever på skolan att ta hänsyn till och vi måste alla hjälpas åt, säger gymnasiechef Marcus Lech.

Viktigt att följa skolans riktlinjer

Kom ihåg följande punker:

  • Ät lunch på den lunchtid som finns på ditt schema.
  • Om det är lång kö till lunchen i alla fall, ta en promenad runt skolan och kom tillbaka.
  • Ät gärna på innergården om det finns plats.
  • Var utomhus på raster och håltimmar.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Håll avstånd i korridorerna - både när ni går tillsammans och när ni sitter tillsammans.
  • Stanna hemma vid symptom och boka test - meddela din mentor och gymnasiechef (Marcus Lech) direkt vid positivt provsvar.

– Om vi alla kan se till att punkterna ovan efterlevs, så är chanserna större att skolan kan förbli öppen ända fram till skolavslutningen den 11:e juni, säger Marcus Lech.

För elever som känner eventuell oro är det viktigt med kontakt med mentor och skolans elevhälsa där stöd finns.

Komvux och SFI fortsätter sin fjärrundervisning enligt rekommendationerna.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen