Logotyp Stjerneskolan, illustration

Vi anpassar med fjärr- och distansundervisning

fjärrundervisning, distansundervisning

Stjerneskolan anpassar undervisningen och skolans rutiner för att minska risken för smittspridningen av corona.

Coronasmittan finns utbredd i samhället. Den finns också i Torsby och den påverkar vår skola och rutiner för både elever och personal. Skolledningen måste fatta en rad beslut och vidta olika åtgärder den närmaste tiden – allt beroende på hur coronapandemin utvecklar sig.

Möjligheter med fjärrundervisningen för gymnasiet

Just nu finns inga planer på att stänga Stjerneskolan. Men genom att se över rutinerna och anpassa undervisningen minskar vi flödet av elever i loklarerna.

Personalen på skolan har förberett sig för att kunna använda fjärrundervisning mer framöver, både teknik och kunskaper uppdateras.

En elev som är hemma med milda symtom ska ha dialog med undervisande lärare om möjligheten att delta via fjärr. Finns inte denna möjlighet ska eleven eller vårdnadshavare sjukanmäla dig.

Lärare med milda symtom som är hemma kan också välja att genomföra fjärrundervisning.

Fjärrundervisning betyder att lektioner sker i realtid via teams och att eleven närvarar för att få godkänd närvaro.

Vuxenutbildningen är distansundervisning redan nu

För de elever som finns inom vuxenutbildningen Torsby Lärcenter gäller nu distansundervisning. Beslutet gäller i första hand till och med 10:e december. Små grupper kan tas in för praktiska moment. Dessa tillfällen föregås av en riskanalys.

Skillnad på distans- och fjärrundervisning

  • Distansundervisning innebär att undervisningen inte behöver ske i realtid, det vill säga samtidigt som lektionen ligger på schemat. Eleven kan ta del av videoklipp och till exempel jobba med uppgifter en period. Itslearning är ett komplement som lärplattform i dessa fall.
  • Fjärrundervisning innebär att undervisningen sker i realtid. Elever och lärare kan befinna sig på olika platser men deltar på en gemensam plattform. Teams ger oss denna möjlighet; klassen kan sitta på olika platser och delta på lektionen.

Beslut tas efter råd från Smittskydd Värmland

Skolledningen har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Värmland och får råd av dem vad det gäller beslut kring coronasmitta på skolan. Varje ny åtgärd får personal, elever och vårdnadshavare till elever under 18 år veta om via inarbetade kommunikationskanaler.

Det är viktigt att poängtera att beslut och rutiner snabbt kan komma att ändras beroende på hur smittan utvecklar sig.

Var och en måste ta ansvar

Skolan och de olika undervisningsmiljöerna är endast en del av elevens vardag. För att vi ska lyckas ännu bättre med att hålla smittan nere och skolan öppen måste alla ta sitt ansvar.

  • Håll avstånd
  • Var noga med hand- och hosthygien
  • Våga tacka nej till att träffa kompisar
  • Påminn varandra

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen