Logotyp Stjerneskolan, illustration

Så har skolan anpassats på grund av corona

Stjerneskolan anpassar undervisningen och skolans rutiner för att minska risken för smittspridningen av corona. Läs mer om detta här nedanför.

Coronasmittan finns utbredd i samhället. Den finns också i Torsby och den påverkar vår skola och rutiner för både elever och personal. Skolledningen måste fatta en rad beslut och vidta en rad åtgärder den närmaste tiden – allt beroende på hur coronapandemin utvecklar sig.

Fjärrundervisning tillsvidare

Sedan måndagen den 7 december har undervisningen på Stjerneskolan skett genom fjärrundervisning.

Torsdagen den 21 januari kom regeringen med nya besked om att gymnasieskolorna kan öppna i viss utsträckning.

I vilken omfattning gymnasierna fortfarande behöver vara stängda eller kan låta eleverna vara på plats ska avgöras regionalt, baserat på det aktuella coronaläget.

På Stjerneskolan innebär det att undervisningen successivt går över mot undervisning på plats i skolans lokaler, genom så kallad blandad distansundervisning.

Mer information om blandad undervisning kommer

Fjärrundervisningen - som den är idag - fortsätter till och med onsdag vecka 4. Därefter kommer skolan alltså öppna upp till viss del. Formerna för övergången planeras de närmaste dagarna och mer information kommer på tisdag den 26 februari.

Fjärrundervisning - eleven följer sitt schema

Fjärrundervisning innebär att elever följer sitt ordinarie schema och loggar in på varje lektion som sker i Teams. Som elev är det viktigt att ha kontakt med undervisnade lärare och mentor.

Både personal och elever på Stjerneskolan är väl förberedda på att gå över till fjärrundervisning via teams, både kunskaper och teknik har uppdaterats de senaste veckorna.

Läs mer om de nya rekommendationerna om fjärrundervisning på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

På skolverkets webbplats kan du läsa mer om vad fjärr- och distansundervisning innebär. Länk till annan webbplats.

Anpassningar i matsalen och klassrummen

För att minska flödet av elever i matsalen har en rad anpassningar gjorts:

 • Vissa program hämtar matlådor
 • Matsalen har olika in- och utgång
 • Handfat har satts upp vid entrén
 • Handsprit finns på flera ställen
 • Plexiglas mellan personal i matsalen och elever
 • Vid omtag av mat ska en ny tallrik användas
 • Kryssmarkeringar på bord för att undivika att sitta nära inpå
 • Bordspratare med budskap om hur vi tillsammans minskar smittspridningen
 • Caferterian är stängd under lunchtid

Matsalen är stängd för externa gäster, så bara elever och personal kan äta i matsalen.

Från och med vecka 48 är det inte längre frukostbuffé. Frukosten kan istället hämtas i en frukostpåse.

Hygien och rengöring av lokaler

Städningen av de kommunala lokalerna har under hela pandemin haft ett ökat fokus på kontaktytor. Städningen sker med godkända medel och städpersonalen använder handskar vid behov.

Under pandemin har handhygien varit en av de allra viktigaste åtgärderna. Möjligheterna till handtvätt kompletteras med handsprit. Handspriten ska vara tillgänglig där möjlighet till handtvätt inte finns.

I varje klassrum finns också ytdesinfektion och handsprit så att bänkar kan torkas av vid behov.

Stjerneskolans gym har bokningssytem

Skolans gym som främst används av idrottselever har tydliga instruktioner om hygien- och ordningsrutiner. Där finns handsprit och ytdesinfektion som ska användas på de redskap som använts.

Träningspassen i gymmen bokas gruppvis av tränare. Övriga tider är gymmet stängt från och med vecka 48.

Beslut tas efter råd från Smittskydd Värmland

Skolledningen har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Värmland och får råd av dem vad det gäller beslut kring coronasmitta på skolan.

Vi poängterar att beslut och rutiner snabbt kan komma att ändras beroende på hur smittan utvecklar sig.

Kommunikationskanaler

Varje ny åtgärd får personal, elever och vårdnadshavare till elever under 18 år veta om via inarbetade kommunikationskanaler:

 • Elever får information via Teams anslagstavla
 • Personal får information via Teams personalrum och e-post
 • Vårdnadshavare till elever under 18 år får information via e-post

Kom ihåg att kolla dessa kanaler för att inte riskera att missa viktiga besked.

Vad gör du som elev får tekniska problem?

Om du får tekniska problem vänder du dig till:

 • Jörgen Lundqvist för problem med datorn, teams eller Officeprogrammen.

Kontakt via teamschatt/mejl jorgen.lundqvist@torsby.se telefon 073-271 21 23.

 • Christiane Klarström för problem med It´s learning.

Kontakt via teamschatt/mejl christiane.klarstrom@torsby.se.

Stöd finns för att klara studierna

Att studera hemifrån innebär ett annorlunda arbetssätt. Det är lätt att känna sig ensam i sina studier och kanske även stress. Det är viktigt att du vet att vi på skolan finns här för dig för att stötta dig i dina studier.

Stjerneskolans elevhälsa och SYV finns tillgängliga via Teamschatt, sms eller telefon.

Anneli Jakobsson, skolsköterska 073-271 01 91.

Maria Johansson, skolsköterska 070-257 02 47.

Emma Uppvall, kurator 070-190 35 00.

Agneta Davidsson, specialpedagog 073-271 16 93.

Maria Larsson, SYV 070-300 89 11.

Kristina Sandberg, SYV 070-301 25 41.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare har dialog med mentor eller undervisande lärare om du har frågor eller synpunkter. Är frågan mer övergripande är ni så klart välkomna att ta kontakt med någon ur elevhälsan eller skolledningen.

Vi poängterar också att vårdnadshavare kollar så rätt e-post finns i skolans system.

Var och en måste ta ansvar

Skolan och de olika undervisningsmiljöerna är endast en del av elevens vardag. För att vi ska lyckas ännu bättre med att hålla smittan nere och skolan öppen måste alla ta sitt ansvar.

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Håll avstånd
 • Var noga med hand- och hosthygien
 • Våga tacka nej till att träffa kompisar
 • Påminn varandra

Länkar till viktiga webbplatser med rekommendationer

Ta del av och följ in råd och rekommendationer. Här finns länkar till några viktiga webbplatser.

På Torsby kommuns webbplats www.torsby.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om hur våra olika kommunala verksamheter jobbar under pandemin. En hel del av den informationen finns också på Torsby kommuns facebook-sida www.facebook.com/torsbykommun Länk till annan webbplats..

På 1177 finns information om sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats., som orsakas av coronavirus.

Här finns information på Folkhäslomyndigheten webbplats Länk till annan webbplats. om hur du ska agera om någon i din familj är sjuk.

krisinformation.se Länk till annan webbplats. kan du också få en överblick över de beslut som gäller med koppling till coronapandemin.

Tack för att ni bryr er om varandra!

Har du frågor om hur skolan arbetar under coronapandemin kan du kontakta gymnasiechef Marcus Lech, marcus.lech@torsby.se, 070-642 16 65.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen