Logotyp Stjerneskolan, illustration

Elevdemokrati

Demokratiarbetet på skolan sker i olika nivårer. Alla klasser utser elevskyddsombud som inte bara deltar i arbetsmiljöarbete på skolan, utan också är sin klass representanter i elevfullmäktige. Elevfullmäktige sammanträder några gånger varje läsår. Elevkårsstyrelsen utses genom allmänt personval. Ordförande utses genom allmänt personval varje år. En gång i månaden är det klassråd i varje klass.

Elevfullmäktige

Eleverna i alla klasser utser två representanter till elevfullmäktige. Elevfullmäktige är det forum som har möjlighet att ta upp och diskutera de saker, som du ,som elev vill förändra. Skolan är elevernas arbetsplats skapad för dig och tillsammans med andra elever, kan du arbeta för att göra den ännu bättre.

Elevkårsstyrelsen arbetar för:

att verkställa olika uppdrag angående förbättrad arbetsmiljö - i dialog med elevfullmäktige och skolledning.
utveckling av elevdemokrati
ett fungerande elevfullmäktigeaktiva klassrepresentanter
skolfotografering
skolfester
avslutningsbalen
arbete för bättre skolmiljö
skolkataloger idrottsturneringar studentmössor

Elevkårsstyrelsen består 2020-2021 av:

Natalie Storholt
Ninja Hyddén
Moa Dalslåen
Tilda Norman
Hanna Berg
Benjamin Bouveng

Länk till Elevkårens Facebooksida>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Elevkåren 2018

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen