Logotyp Stjerneskolan, illustration

Arbetsmiljö

En bra fysisk och psykisk arbetsmiljö är viktig förutsättning för verksamheten på Stjerneskolan. Skyddsombud och elevskyddsombud arbetar tillsammans med elever, personal och skolledning med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljölagen gäller för alla elever och personal. Vi har alla ett gemensamt ansvar för Stjerneskolan och för de människor som vistas här.

Elevskyddsombud

Elevskyddsombuden utses av eleverna med två representanter från varje klass. Elevskyddsombuden får varje år en utbildning. ( Vid möten i skyddskommittén deltar elevhuvudskyddsombuden när skolmiljöfrågor diskuteras.)

Detta arbetar vi bland annat med.

Ett förbättrat brandskydd i samarbete med skolledning och brandmyndighet
Motverka mobbning och annan kränkning
Följer upp den fysiska och psykosociala skolmiljön.
Medverkar vid ombyggnader och uppfräshning av skolans lokaler.

Policy och handlingsplan ANDT (Alkohol-Narkotika- Dopning och Tobak) för Torsby kommuns skolor.
Öppna dokument: SvenskaPDF (pdf, 54.3 kB), العربيةPDF (pdf, 72.5 kB) , دریPDF (pdf, 91.8 kB)

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen