Logotyp Stjerneskolan, illustration

Elevers frånvaro och ledighet

Frånvaro

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan skäl (skolk) får vårdnadshavaren ett SMS/mejl till uppgivet telefonnummer/mejladress. När eleven fyller 18 år upphör SMS/mejlavisering till vårdnadshavaren.

För den enskilde eleven kan en omfattande frånvaro leda till stora svårigheter. En ofullständig utbildning försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. Detta kan i sin tur leda till eller förstärka utanförskap. Ogiltig frånvaro är en viktig signal om att något inte fungerar som det ska. Ett bra samarbete med hemmet har stor betydelse för att lyckas vända skolfrånvaro till skolnärvaro.

Ledighet

Gymnasieskolan som skolform är frivillig, men har man tackat ja till en gymnasieutbildning, måste man delta i undervisningen. Ledighet från undervisningen ska därför endast förekomma i undantagsfall. Mentor kan bevilja ledighet upp till tre dagar per termin, det görs via en ledighetsansökan.


Registrera frånvaro och ledighet i Dexter

Länk till Dexterinlogg med användarnamn och lösenord. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till startsida Dexter ledighetsansökan med mobilt bankid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på länken för information Dexter för registrering. Pdf, 230.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 230.5 kB)

Klicka på länken för Lathund Dexterapp. Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Klicka på länken för Lathund Dexter ledighetsansökan. Pdf, 343.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 343.3 kB)

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen