Logotyp Stjerneskolan, illustration

Betyg

För dig som har mer än 2500 poäng i examen, sk. utökat program, gäller speciella regler.

De elever som har mer än 2500 poäng i betyget, utökat program, får via expeditionen "överskottskurser", från ind.val/valbara kurser, "klassade" som utökade kurser (U) på fördelaktigaste sätt. Alla kurser finns dock med på samma betygspapper.

Vid högskoleansökan räknas betyget i utökade kurser med i jämförelsetalet bara om de krävs för behörighet. Dock kan man räkna meritpoäng på utökade kurser (om de är meritkurser).

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen