Logotyp Stjerneskolan, illustration

Läromedel

elevskåp

Som elev på Stjerneskolan, får du till varje kurs fria läromedel. Du behöver inte betala för dem. Förbrukningsmaterial får du själv ansvara för. Pennor och block kan du köpa i skolans cafeteria.

Läroböcker

Läroböcker är alltid fria på Stjerneskolan. Ingen elev behöver betala för dem. Inför varje kursstart får du kvittera ut de läroböcker som du ska ansvara för. När kursen är slut ska de lämnas tillbaka. Du ansvarar för dina böcker och du får inte göra markeringar i dem, men den enskilde läraren ger dig anvisningar. Om du slarvar bort en lärobok blir du ersättningsskyldig.
Det är självklart att du alltid har med dig pennor, sudd och anteckningsmaterial till varje lektion. Dessa saker får du köpa själv. I cafeterian finns en minibutik där du kan köpa ditt eget material.
I matematik och fysik ska du använda miniräknare. Miniräknare får du köpa själv. De mer avancerade grafräknarna som används på naturvetenskaps- och teknikprogrammet får du låna.

Elevskåp

Varje elev får ett elevskåp. I detta skåp laddar du din dator, förvarar ditt skolmaterial samt ibland också dina ytterkläder.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen