Logotyp Stjerneskolan, illustration

Studieavbrott

Denna sida handlar om, hur skolan hanterar olika frågor, som rör avbryta kurs, avbryta/byta program sluta idrottsinriktning eller sluta skolan.

Reducerat program

Speciella skäl ligger alltid bakom om du inte vill eller kan delta i undervisningen fullt ut på ett program. Reducerat program innebär att du i din examen kanske inte uppnår de obligatoriska 2500 poäng. Det får då konsekvensen, att du inte ännu är behörig för högre studier på högskola. Om du har speciella skäl, kommer en elevvårdskonferens att hållas, som också fattar nödvändiga beslut.

Byta program

Om du upplever att du valt fel program kan du välja om. Men detta omval sker inte med automatik. Det måste finnas ledig plats på det program dit du vill flytta. Byte av program sker vanligtvis senast 1 oktober i årskurs 1. Om du hunnit gå en hel årskurs och vill byta program, kan det hända att du behöver komplettera kurser som du inte läst. Tillsammans med rektor kommer du att planera denna komplettering. Det innebär att du själv får läsa in vissa kurser. I andra kurser kanske du blir placerad i någon befintlig klass eller grupp. I vissa fall kan det hända att skolan erbjuder individuellt stöd för dig av enskild lärare.

Sluta program — flytta

Om du vill sluta på ditt program, innebär detta att du också säger upp din plats på gymnasieskolan. Då blir du placerad på Individuella programmet, tills du söker igen och börjar på ett nytt program. När du följande år börjar på ett nytt program, får du läsa om alla kurser du ännu inte fått betyg i. Du kan inte räkna dig tillgodo de delar av kurs du gjort. De kurser du har betyg från behöver du inte läsa på nytt, om du inte vill själv förstås.
Om du kommer från annan kommun och slutar på ditt program, så avgör din hemkommun om du får fortsätta dina studier på Stjerneskolan i någon annan form. Får du slutföra dina studier så gäller samma upplägg som för en elev från Torsby kommun. Får du inte slutföra dina studier utan måste fortsätta i din hemkommun, så kommer Stjerneskolans lärare att skriva omdömen till din nya gymnasieskola. Där får du sedan på nytt planera för din fortsatta utbildning.

Sluta idrottsinriktning

Om du kommer från Torsby kommun kommer du att tillsammans med din mentor och rektor att planera för dina fortsatta studier. Generellt gäller att du nu placeras i en klass. För de kurser du ännu inte fullgjort, placeras du i första hand i andra undervisningsgrupper. Du kan också i vissa ämnen få läsa klart kurser och tentera dessa på egen hand. Skolan är mycket restriktiv med att erbjuda individuell handledning i kurser du ännu inte fullgjort.
Om du kommer från annan kommun, så avgör din hemkommun om du får fortsätta dina studier på Stjerneskolan. Får du slutföra dina studier, gäller samma upplägg som för en elev från Torsby kommun. Får du inte slutföra dina studier, utan måste fortsätta i din hemkommun, kommer Stjerneskolans lärare att skriva omdömen till din nya gymnasieskola. Där får du sedan på nytt planera för din fortsatta utbildning.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen