Logotyp Stjerneskolan, illustration

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammet

Om du inte är behörig till ett nationellt program så finns det fem introduktionsprogram på Stjerneskolan. Är det något ämne du ännu inte fått godkänt i? Behöver du mer svenska innan du tar steget in på nationellt program? Eller behöver läsa in några ämnen, samtidigt som du går på nationellt program?

Det finns fyra ingångar till Introduktionsprogrammet:

Programinriktat val

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019.Behörighetskrav:Du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen eller du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan utformas både för en grupp elever eller för en enskild elev. Om den utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas.
Yrkesintroduktion kan passa i de fall, där man uttömt övriga möjligheter för eleven i gymnasieskolan. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Individuellt alternativ

Förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik, får ingå i utbildningen.

Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Språkintroduktion

Ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktionen innehåller undervisning i svenska eller svenska som andraspråk samt övriga ämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Språkintroduktionen ska även kunna innehålla andra insatser, som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling - t.ex. motivationsinsatser och praktik.

Språkintroduktionen är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

skolverket logo

   
Information om Introduktionsprogrammet ges på tel: 0560-163 14
         

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen