Logotyp Stjerneskolan, illustration

Vård- och omsorgsprogrammet

vård- och omsorgsprogrammet

”Jag är social och intresserad av människor, vård- och omsorg passar jättebra för mig. Skolan är trygg och lärarna är noga och duktiga. Här omkring finns massor att göra på fritiden, och det är också viktigt för vårt lärande.” Sayed Sadat, Sysslebäck, VO18.

”Stjerneskolans rykte om bra lärare, god mat, gemenskap och trivsel stämmer helt och hållet, dessutom ligger skolan nära. Jag tycker om människor, speciellt äldre, och att få höra deras historia. Jag vill jobba inom åldringsvården.” Ida Syversen Skagerud, Bjälverud, VO18.

"Vård och omsorgsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom vård- och omsorgsområdet, t.ex. som undersköterska. Behovet av personal inom området väntas öka under de närmaste åren, framför allt när det gäller vård och omsorg för äldre". Vårt program är certifierat Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med de olika verksamheter där du kan komma att arbeta.

Du som väljer Vård och omsorgsprogrammet kommer att möta många olika människor. Det kan vara människor i alla åldrar med olika bakgrund, olika religioner, språk och kultur. För att vara väl förberedd för detta måste du ha goda yrkeskunskaper och förmåga att få bra kontakt med andra. En positiv människosyn och känsla för andras behov bör du ha med dig från början.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du inom olika verksamheter t.ex. äldreomsorg, sjukvård och verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

 

Detta studerar du på Vård- och omsorgsprogrammet.

Gymnasiegemensamma kurser

Engelska 5 100 poäng
Historia 1a1 50 poäng
Idrott och hälsa 1 100 poäng
Matematik 1a 100 poäng
Naturkunskap 1a1 50 poäng
Religionskunskap 1 50 poäng
Samhällskunskap 1a1 50 poäng
Svenska 1 100 poäng
eller
Svenska som andraspråk 1 100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 1100 p

Hälsopedagogik 100 p
Medicin 1 150 p
Etik och människans livsvillkor 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Specialpedagogik 1 100 p
Svenska 2 100 p
eller
Svenska som andraspråk 2 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1 200 p
Vård- och omsorgsarbete 2 150 p

Programfördjupning 500 p

Akutsjukvård 200p
Kost måltid och munhälsa 100p
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100p
Medicin/Specialpedagogik 2/Matematik 2a  100p

Högskolebehörighet

Inom ramen av 2500p kan du läsa kurser som ger dig allmän behörighet för högre studier.

Skolverket logo
   
Ansvarig för Vård- och omsorgsprogrammet är Viveka Eriksson , 0560-163 83
           

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen