Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) är ett yrkesprogram som ger dig en grundutbildning till att arbeta med olika arbetsuppgifter inom byggbranschen.

Utbildningen leder fram till yrken där du måste kunna arbeta både självständigt och i arbetslag. Programmet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete som till exempel betongarbetare, snickare, grävmaskinist eller väg- och anläggningsarbetare. Vårt nära samarbete med företagen är vår grundsten i utbildning och en viktig framgångsfaktor för att du som elev ska få en bred utbildning och en bra ingång på arbetsmarknaden.

Programmet kan även förbereda dig inför fortsatta studier på högskola och universitet som ger dig djupare kunskaper mot ett framtida yrke.

Inriktningar

Husbyggnad

Här får du möjlighet att lära dig om byggnation och anläggning samt hur du bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du får också lära dig att hantera olika maskiner och verktyg, följa ritningar och instruktioner samt arbeta med olika material.

Anläggningsfordon

Ger dig kunskap i markarbete för vägar, ledningar, hus och grönområden. Du får också lära dig grunderna i att framföra anläggningsfordon tså som grävmaskin, hjullastare och dumper, för olika typer av arbeten i varierande miljöer.

Utbildningen vänder sig till dig som:

 • är intresserad av att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar
 • vill få inblick i olika yrken inom byggsektorn
 • vill arbeta med tex. väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker
 • vill börja arbeta direkt efter gymnasiet eller studera vidare

Det här gör vi:

Du arbetar med flera moment inom olika områden. Du får prova på att trä, betong och mur, anläggningsarbeten och måleri. Du har också teori till de olika bygg- och anläggningskurserna, där du får lära dig allt om hälsa och arbetsmiljö, skyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik och grundläggande ritningsläsning.

I de senare årskurserna förläggs en del av utbildningen på olika arbetsplatser. Det kallas APL. För dig kommer APL att omfatta minst 15 veckors lärande på en arbetsplats.

Här kan du se vilka kurser som ingår i programmet.

Gymnasiegemensamma ämnen 900p

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

Religionkunskap 1

50

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/svenska som andraspråk 1

100

Svenska 3/svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen 400 p

Kurs

Poäng

Bygg- och anläggning 1

200

Bygg- och anläggning 2

200Inriktning, husbyggnad 700p

Kurs

Poäng

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Hussbyggnad 3

200Programfördjupning husbyggnad 500p

Kurs

Poäng

Trä 1- 3

300

Valbar kurs, skolans utbud

200Inriktning, anläggningsfordon 900p

Kurs

Poäng

Anläggningsförare 1-4

800

Anläggningsförare, process

100Programfördjupning anläggningsfordon 300p

Kurs

Poäng

Valbar kurs, skolans utbud

300Individuellt val 200p

Kurs

Poäng

Valbar, skolans utbud

200Gymnasiearbete 100p

Kurs

Poäng

Gymnasiearbete bygg

100Innehållsansvarig: Anders Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: