Torsby kommun
Torsby kommun

Rensning av dagvattenutlopp i Ljusnan

Torsby kommun kommer under vecka 24 - 26 rensa bort grusvallar som riskerar att täta igen dagvattenutlopp i Ljusnan. Resningen av grusvallarna är nu klar och grumlingsskydden i Ljusnan är bortplockade. De massor som plockats upp behöver torka innan de kan flyttas.

Uppdatering 27/6

Resningen av grusvallarna är nu klar och grumlingsskydden är bortplockade från Ljusnan. De massor som plockats upp behöver torka innan de kan flyttas. Flytten av massorna kommer ske under sommaren.

Uppdatering 11/6

På grund av höga vattenflöden behöver utplacerade grumlingsskydd förankras i östra delen av Ljusnan. Detta medför att båttrafik ej kan passera arbetsområdet.

-------

Torsby kommun kommer under v24 - 26 rensa bort grusvallar som riskerar att täta igen dagvattenutlopp i Ljusnan. Grumlingsskydd kommer vara utplacerade i vattnet och vi ber båtåkare att hålla minst 2 m avstånd, ser berört område på kartbilden ovan.

Vid frågor kontakta Rickard Hansson-Böe 070-295 69 01

Innehållsansvarig: Rickard Hansson-Böe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: