Logotyp Stjerneskolan, illustration

Studiemedel

Studiemedel söker du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). För att få studiemedel på Komvux förutsätts att du studerar på minst halvtid.

Ansökan

Ansökan till CSN gör du via deras hemsida Länk till annan webbplats.


Vem har rätt till studiemedel?

CSN prövar din rätt till studiemedel. Ålder och utbildningsbakgrund spelar in. Sen finns det en maxgräns för hur många veckor vi kan få studiemedel, så alla ansökningar prövas individuellt och skolan kan inte påverka detta beslut.

Studiemedel till dig mellan 20 och 60 år

Du kan ansöka om studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 till och med det kalenderår du fyller 60 år. Centrala Studiestödsnämnden (CSN) prövar din rätt till studiemedel.

Studiestartsstöd

Du kanske är berättigad till studiestarsstöd, läs mer på https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html Länk till annan webbplats.

Hur söker jag studiemedel?

Studiestöd söker du själv på CSN:s hemsida (csn.se). Där ska du ange dina studietider och studieomfattning, det vill säga antalet gymnasiepoäng.

  • Heltidsstudier= 20p/vecka
  • Halvtidsstudier= minst 10p/vecka


Höstterminen är oftast på 20 veckor, vilket innebär 400 poäng för heltid. Vårterminen är på 23 veckor, vilket innebär 460 poäng för heltid. Eftersom kurserna i regel löper över två terminer måste man ta hänsyn till detta vid ansökan. Det krävs med andra ord att man läser kurser på minst 860 poäng för att få heltidsersättning från CSN.

CSN prövar om du har rätt till studiemedel. CSN är en egen myndighet och skolan kan inte påverka detta beslut. Det är du som studerar som gör din ansökan till CSN och det är du som har all kontakt med CSN. Skolan skickar bara in vilka kurser du är anmäld till samt ditt studieresultat/betyg.

Återbetalningsskyldig vid underkända kurser

Om du inte har blivit godkänd på de kurser du fått studiemedel för, riskerar du att bli återbetalningsskyldig. Det är därför viktigt att du meddelar till CSN om du avbryter dina studier.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen