Logotyp Stjerneskolan, illustration

Fakta om Komvux

Frågor och svar

fragasyv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ställa studie- och yrkeesvägledningsfrågor samt ta del av andras frågor och svar.

Du kan också maila till Stjerneskolans studie- och yrkesvägledare, Kristina Sandberg

Kostar det att studera?

Kurserna på den kommunala vuxenutbildningen är gratis, men din kurslitteratur och eventuellt övrigt material måste du köpa själv.


Individuell studieplan

Individuell studieplan upprättas för varje elev. Detta innebär att du tillsammans med Studie- och yrkesvägledare gör en planering över dina studier. Den individuella studieplanen är en struktur över de kurser du ska läsa, när dessa ska läsas, samt syfte, mål och omfattning av dina studier.

Betygsnivåer

Betyg sätts i samtliga kurser med betygen A-F, där F innebär ej godkänt betyg. För varje betyg finns fastställda betygskriterier.

Validering

Validering är värdering av kunskaper och färdigheter som den vuxne skaffat sig genom studier, i samhällsliv, skola och arbetsliv. Det innebär också att dels identifiera reell kompetens och dels beskriva kunskap man skaffat sig på annat sätt.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen