Logotyp Stjerneskolan, illustration

Pågående vuxenutbildningar

Här kan du läsa om vilka olika utbildningar som finns inom vuxenutbildningen på Stjerneskolan.

Pågående utbildningar läsåret 2021/2022

  • Vård- och omsorg, vårdbiträdesutbildning 2 terminer
  • Vård- och omsorg, undersköterskeutbildning 3 terminer
  • Lärlingsutbildning i vård- och omsorg, 3 terminer.
  • Lärlingsutbildning kock, 3 terminer.
  • Ekonomiassistentubildning, 2 terminer (förslagd till Sunne)
  • Grundläggande vuxenutbildning i svenska, engelska och matematik
  • Gymnasial vuxenutbildning för gymnasie-/yrkesexamen/för behörighet till studier.
  • Svenska för invandrare (SFI)
  • Särskild utbildning för vuxna

Utbildningarna är skolförlagda, arbetsplatsförlagda, på distans eller i en kombination.

Validering och prövning

Möjlighet finns till validering och prövning av utbildning/erfarenheter för betyg.

Torsby biblioteks lokaler

Utbildningarna är förlagda till skola, arbetsplats, på distans eller i en kombination. Studier på distans från högskola/universitet planeras och kommer att finnas på Torsby Lärcenter i bibliotekets lokaler.

Kommande utbildningar


På universitetsnivå

Studier på distans från Karlstads universitet är under planering och kommer att finnas på Torsby lärcenter i bibliotekets lokaler i Torsby.


Vill du veta mer?

För mer information kontakta oss gärna.


Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen