Logotyp Stjerneskolan, illustration

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en särskoleform som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial särskolenivå.

Utbildningen på den grundläggande nivån motsvarar den i grundsärskolan. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen gymnasiesärskolans nationella eller individuella program.

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna görs på särskilda blanketter som ni får hos Studie- och yrkesvägledaren.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen