Logotyp Stjerneskolan, illustration

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket. I utbildningen får du lära dig svenska i tal och skrift. Utbildningen omfattar fyra kurser och kan kompletteras med grundläggande- och gymnasiesvenska.

Ansökan till SFI

Ansökan till SFI gör du på https://open24.ist-asp.com/torsby/vux/Vux/Start Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att antas till SFI krävs att du

  • är folkbokförd i kommunen
  • har svenskt personnummer
  • har permanent uppehållstillstånd (PUT).

Lära sig svenska - utbildning i flera steg

1. Det finns fyra kurser i SFI:

  • A: Den första nivån är för dig som inte kan läsa eller skriva på ditt hemspråk.
  • B: För dig som kan läsa och skriva på ditt hemspråk, men som inte kan någon svenska.
  • C: Fortsättningskurs för dig som har klarat av B-kursen
  • D. Fortsättningskurs för dig som har klarat av C-kursen

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Det betyder att inom respektive kurs finns två studievägar där studieväg 1 i första hand vänder sig till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera.

För att kunna göra sig förstådd och förstå andra rekommenderar vi att alla läser till minst SFI D.

2. Grundläggande svenska, svenska som andraspråk ("SAS")

Efter SFI D kan du läsa nästa steg i svenska och det är Grundläggande svenska. Det motsvarar den svenskundervisning som elever läser på grundskolan. Den här kursen ligger på 700 poäng och motsvarar ungefär ett års studier på deltid.

3. Gymnasiesvenska

På gymnasienivå finns tre kurser i svenska. Om du vill läsa på universitet i Sverige krävs att du har ett godkänt betyg i svenska som andraspråk 3. På denna nivå ska du kunna uttrycka dig väl på grammatiskt korrekt och formellt skriven och talad svenska.

Hur lång tid det tar att läsa in dessa kurser varierar från elev till elev. Räkna med att det tar 1-3 år.

Validering av utländska betyg

Om du har betyg från ett annat land än Sverige är det viktigt att du får dem översatta och validerade Länk till annan webbplats..

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen