Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Synpunkter och klagomål

I Torsby kommun tar vi alla idéer, synpunkter och klagomål från våra invånare på allvar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Hjälp oss att bli bättre. Vi eftersträvar att alltid ge service av hög kvalitet till våra medborgare - därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och lära av dessa oavsett om de utgörs av klagomål, förslag eller beröm.

Beröm, förslag och klagomål.

Vi vill veta hur du som invånare tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Beröm, förslag och klagomål ger oss ett värdefullt underlag för förbättringar. Därför vill vi gärna att du tycker till om Torsby!

Med ett klagomål avses ett klart uttryckt missnöje med service eller tjänster.

Våra brukare har all rätt att uttrycka sina åsikter om den service de får. Ingen kan bättre än våra invånare/brukare bedöma om vi gör en bra insats eller inte. Den enskilde har rätt till ett bra bemötande, att bli respekterad och lyssnad på.

Ett klagomål ger oss möjlighet att ta itu med det problem eller missförstånd som har uppstått, att föra en dialog, ställa till rätta och se vad vi kan lära. Det är en unik möjlighet för oss att ge god kvalitet och att bli ännu bättre på det vi gör.

Politikerna beslutar

Det är politikerna som fattar beslut om vilken verksamhet kommunen ska bedriva. Ta kontakt med politikerna i kommunfullmäktige eller i en nämnd när du vill föreslå en ny verksamhet eller tycker att det inte finns tillräckligt med service inom ett verksamhetsområde, till exempel barnomsorg eller hemtjänst.

Kontakta verksamheten för synpunkter

Om du tycker att en verksamhet inte sköts på ett bra sätt, ta kontakt med chefen för den verksamheten. Det kan till exempel vara föreståndaren på en förskola, rektorn på en skola eller någon områdeschef inom socialförvaltningen. Du kan också kontakta det kontor eller den förvaltning som ansvarar för verksamheten.

Felanmälan inom det tekniska området

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar kan du anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort vi kan. Det kan gälla både fastigheter, fjärrvärme, gator, parker, renhållning, vatten och avlopp.

Gör en felanmälan för något inom det teniska området

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: