Logotyp Stjerneskolan, illustration

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig som är behörig enligt gällande antagningsregler.
På Stjerneskolan erbjuds tre nationella program samt det individuella programmet.

Fr.o.m HT 2017 endast intag på Individuella programmet

 

Programmet för Administration, handel och varuhantering (Inget intag fr.o.m. HT2017)

Programmet för Hotell, restaurang och bageri (Inget intag fr.o.m. HT2017)

Programmet för Skog, mark och djur (Inget intag fr.o.m. HT2017)

Individuella programmet


Du som är intresserad av skog och natur, för dig finns programmet skog, mark och djur. Eller tycker du om att ha kontakt med människor och gillar varuhantering då passar programmet administration, handel och varuhantering. Gillar du att baka och laga mat då är hotell, restaurang och bageri programmet perfekt för dig.

Programmet för administration, handel och varuhantering

är ett yrkesinriktat program där eleverna utvecklar sina färdigheter i service, kommunikation, arbetsmiljö, försäljning och bemötende. Arbetsplatsförlagt lärande ingår och ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

är ett yrkesprogram som ska ge grundläggande kunskaper om service, matlagning, bakning samt hantering av färskvaror och livsmedel. Arbetsplatsförlagt lärande ingår och ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmet skog, mark och djur

är ett yrkesinriktat program där eleverna får kunskap om träråvara och växtmaterial. Andra verksamheter är natur- och landskapsvård, arbete med park- och trädgårdsmiljöer. Arbetsplatsförlagt lärande ingår och ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper, yrkesidentitet och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Det individuella programmet

utgår från den enskilda elevens kunskapsbas och förutsättningar där eleven utvecklar sina kunskaper som ökar förutsättningarna till en meningsfull sysselsättning som vuxen. I de individuella programmen ingår följande ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • språk och kommunikation
 • individ och samhälle

Studieplan för nationella program

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900 p
Programgemensamma ämnen 500 p

Till detta kommer:

 • Programfördjupning 700-900 p
 • Individuellt val 200 p
 • Gymnasiesärskolearbete 100 p
 • APL är på minst 22 veckor 

Studieplan för individuella programmet

Följande ämnesområden ingår (3600 timmar på 4 år)

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation
 • APL kan ingå utifrån elevens förutsättningar

Flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar och behov

Den enskilda elevens behov och möjligheter ska göra det möjligt att utifrån sina förutsättningar studera kurser ur nationella program och individuella programmet både på gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.

Ansökan till gymnasiesärskolan sker via http://gyansokan.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 


Ansvariga för gymnasiesärskolans program är:  
Andreas Axelsson, 0560-163 81
   

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen