Logotyp Stjerneskolan, illustration

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

Vård och omsorgsprogrammet på Stjerneskolan har varit certifierat som Vård- och omsorgscollege sedan 2009

Varför Vård- och OmsorgsCollege?

Efterfrågan på välutbildad personal ökar och därför är det viktigt att satsa på en kvalitetssäkrad utbildning som gör att det blir attraktivt att söka sig till vård- och omsorgssektorn.

Vad är Vård- och OmsorgsCollege?

VO-College är en utvecklad samverkansform mellan skolan och arbetslivet. Genom att förbättra samarbetet skall den studerande få en modern utbildning med hög kvalitet inom både teori och praktik.
Stjerneskolans samarbetspartners är omsorgsnämnderna  i Torsby och Sunne kommun samt Landstinget i Värmland. Fackliga representanter och elever är också representerade.

Vilka är vinnarna?

Vård- och omsorgstagarna får vård och omsorg med hög kvalitet.
Arbetsgivarna får personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad.
Anställda får möjlighet till kompetensutveckling.
Den studerande får en modern attraktiv utbildning som ger anställningsbarhet.
Skolan får större efterfrågan och garanterade platser i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen med kompetenta handledare.

Hur blev skolan certifierad?

För att få använda namnet Vård- och Omsorgscollege måste tio olika kvalitetskriterier vara uppfyllda och godkända. Certifierarna besökte skolan, träffar lärare och elever och den lokala styrgruppen som får redogöra för hur kriterierna är tänkt att uppfyllas.  När alla kriterier var uppfyllda fick man status VO - College. Beslutet togs 20 mars 2009.
De 10 kvalitetskriterierna har följande rubriker:

  • Målsättning och organisation
  • Avtal och överenskommelser
  • Regionalt och lokalt perspektiv
  • Infrastruktur för utbildningen
  • Samverkan med arbetslivet
  • Kvalitetsarbete
  • Hälsoperspektivet
  • Kreativ och stimulerande arbets- och lärmiljö
  • Lärformer och arbetssätt
  • Lärande i arbete

För mer info, läs www.vo-college.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen