Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • TUAB
  • Telefon: +4656016649
  • E-post: tuab@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 118. TUAB (Torsby Utveckling AB)
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Järnvägsgatan 9, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Fakta om näringslivet

I Torsby kommun finns ca 2800 företag registrerade och de ryms inom en mängd olika branscher.

Torsby har ett brett näringsliv

De största privata branscherna är tillverkande industri, skogsverksamhet, handel och byggverksamhet. Besöksnäringen som inte har någon egen branschkod är ständigt växande i vår kommun och genererar cirka 1,4 miljoner gästnätter årligen. Cirka 1000 personer är sysselsätta inom besöksnäringen.

Några av de större företagen sett till antalet anställda är Note Torsby AB, Rullarnas, Branäs Fritidscenter AB, Moelven (Byggmodul, Wood, Notnäs, Ransbysågen), Swed Jam, Torverk, Ica Toria och Tepro Machine & Pac System. Det startas cirka 80 nya företag årligen i Torsby kommun.

Goda kommunikationer

Genom Torsby kommun går två Europavägar, E16 (Gävle-Oslo) och E45. Det finns tågförbindelser söderut mot Kil och Karlstad och vi har även flygförbindelse till Arlanda.

Handla i Torsby

Handeln är stor i Torsby kommun och handelsindex har ökat stadigt under senare år. Gränshandeln är en viktig faktor här och stora satsningar i form av nybyggnationer och investeringar har skett senaste åren. Bland annat finns ett gränshandelscentrum i Långflon vars första etapp (7000 kvm) invigdes hösten 2014.

Under hösten-vintern 2016-2017 byggdes det nya handelsområdet Kajshea i direkt anslutning till E45 och nära Torsby centrum vid det s.k. Östmarkskorset. Tre butiker; Dollarstore, Jysk och Allsport finns i nuläget etablerade där. 

God samverkan i företagsnätverk

Det finns flera aktiva företagarföreningar och företagsnätverk i kommunen. Bland annat iTorsby och Företagarna. Här kan du läsa mer om företagsnätverken i Torsby.

Innehållsansvarig: Eva Larsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: