Logotyp Stjerneskolan, illustration

Arbetsgång - klassråd

Stjerneskolan arbetar speciellt med att utveckla och fördjupa elevdemokratin. Skolledningen har utarbetat en plan för hur detta praktiskt ska genomföras. Allt detta startar med månatliga klassråd och uppföljningar.

Så här ser Stjerneskolans plan ut.

Klassråd ca. en gång per månad

Mentor ansvarar för att klassråd hålls enligt fastställd mötesplan. Mötesplanen läggs in i kalendariet och publiceras på webbplatsens kalender. Lokaler meddelas på anslagstavlan vid A-ingången. Klasser, som av någon anledning inte kan genomföra klassråd vid givet tillfälle, kan hålla detta vid annan tidpunkt, efter samråd med rektor.

Klassråd läsåret

Klassråd ska genomföras ca. 1 gång/månad.

Salsfördelning klassråd 2019/2020 >>PDF (pdf, 75.3 kB)

Arbetsgång klassråd

Rutiner kring dagordning och protokoll är samma som förra året, dvs de mallar för dagordning och protokoll som finns på hemsidan ska användas. För alla nya klasser ska en klassrådspärm upprättas. Kopia på klassens protokoll ska lämnas till rektor.
Dokumentet "Arbetsgång klassråd" som finns på hemsidan kommer att revideras så att det stämmer med aktuell arbetsgång.

Protokoll

Protokoll från klassrådet (originalet) sätts in i en egen klassrådspärmen och en kopia sänds till programansvarig och rektor. Hämta protokollsunderlag>>PDF (pdf, 76.3 kB)

Dagordning

På dagordningen för klassrådet ska det förutom klassens frågor finnas frågor som väckts av skolledning och mentor. Mentor ansvarar för att en klassrådspärm upprättas. Hämta dagordning>>PDF (pdf, 45.1 kB)

Närvaro

Det är obligatorisk närvaro på klassråd.

Klassråd

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen