Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Fritidsavdelningen
 • Telefon: +4656016690
 • E-post: fritid@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 6. Fritidskontoret
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby

Person

 • Eva Lena Ueltzhöfer
 • Samordnare Socialtjänst
 • Tfn:
 • Mobil: +46702548756
 • E-post: eva-lena.ueltzhofer@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 8 (Familjecentralen Torsby sjukhus), Torsby
 • Marianne Adolfsson
 • Drog o Brottsförebyggare
 • Tfn:
 • Mobil: +46701811311
 • E-post: marianne.adolfsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 7, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Växa i Värmland, föräldraträffar

Växa i Värmland är tematräffar där du som förälder eller viktig vuxen får möjlighet att reflektera och diskutera med andra kring aktuella teman för olika åldrar.

I Torsby kan du exempelvis delta på föräldraträffar på familjecentralen, i förskolan och i skolan. Växa i Värmland vill förmedla att du som förälder eller viktig vuxen är viktig för ditt barns hälsa och utveckling och att goda relationer är grunden.

Det här gör Växa i Värmland

 • Bjuder in föräldrar och viktiga vuxna till tematiska träffar.
 • Utgår från sex kärnkomponenter: kärlek, värme, närvarande vuxna, positivt bemötande, bekräftelse och ramar.
 • Ger tid för reflektion och dialog kring vad som fungerar bra och vad som är svårt i rollen som förälder och viktig vuxen.
 • Ger konkreta tips för att stärka relationen.
 • Ger konkreta tips för gränssättning.
 • Förmedlar att du som förälder eller närstående vuxen är viktig.
 • Ger information om andra aktörer och annat stöd som finns i kommunen.

Syftet med Växa i Värmland

Syftet är att främja god hälsa hos barn och unga genom att:

 • stärka föräldrar och viktiga vuxna i att förmedla kärlek, värme, närvaro, positivt bemötande, bekräftelse och tydliga ramar.
 • föräldrar och viktiga vuxna får möjlighet att dela erfarenheter samt få kännedom om vilka ytterligare stödinsatser som erbjuds.

Bakgrund

Torsby kommun har varit pilotkommun och är första kommun i Värmland som har utbildat brett i konceptet. I dagsläget finns 45 samtalsledare från förskola, skola, familjecentral, öppenvård och integration som erbjuder träffar på olika arenor i kommunen.

Vi har också utbildat fyra utbildare som nu kan utbilda internt. Senast ut i raden av utbildade är 30 förskolepedagoger på avdelningarna för yngre och äldrebarn i kommunen som under 2023/2024 utbildats och erbjudit träffar på förskolorna.

En bra relation är viktigt

En bra relation mellan en viktig vuxen och ett barn är som ett starkt vaccin för barnets hälsa och utveckling. Att vara en viktig vuxen till ett barn eller ungdom är riktigt roligt, men kan också vara väldigt slitsamt och utmanande. Vi vet att vuxna vill prata med andra vuxna om livets krångligheter och roligheter, därför finns Växa i Värmland som ett stöd.

Teman som Växa i Värmland tar upp är bland annat:

 • Tid tillsammans
 • Att få vardagen att fungera
 • Vem bestämmer
 • Kroppen är toppen
 • Rörelseglädje
 • Friska relationer
 • Prata med tonåringar
 • Prata om alkohol och tobak

Vad kan du göra för att bygga bättre relationer?

Några exempel på tips i materialet är exempelvis att ge mer tid tillsammans för lek och/eller samtal, förbereda barnet på nya saker, använda positiva uppmaningar, ha tydliga rutiner, hjälpa ditt barn att göra bra val och trösta vid behov. Kom också ihåg att du som vuxen säger förlåt när det inte blir som ni tänkt! Då visar du barnet att det kan bli fel men att det går att rätta till. Kom också ihåg att alla relationer kan förbättras och utvecklas.

Vill du veta mer om Växa i Värmland?

Då kan du kontakta:

Marianne Mimmi Adolfsson, samordnare brottsförebyggande- och ANDT-frågor
marianne.adolfsson@torsby.se.

Eva Lena Ueltzhöfer, socionom familjecentralen
eva-lena.ueltzhofer@torsby.se.

Innehållsansvarig: Mimmi Adolfsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: