Logotyp Stjerneskolan, illustration

Ordningsregler vid Stjerneskolan

Beslut om gällande ordningsregler har fattats efter dialog med skolans elevskyddsombud. Ordningsregler och Likabehandlingsplanen kompletterar varandra och verkar i samma syfte — en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen gäller för alla elever och all personal på skolan. Alla har rätt till en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö vilar ytterst på att lugn och ordning råder, därför gäller följande regler på Stjerneskolan:

Ordningsregler>>
PDF
(pdf, 45.8 kB)

رفتار >>PDF (pdf, 353.5 kB)

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen