Logotyp Stjerneskolan, illustration

Arbetsplatsförlagd utbildning ( APL )

Du som går ett yrkesprogram får alltid en period av arbetsplatsförlagt lärande (APL). Denna period sker alltid i samarbete med något företag eller offentlig institution. Omfattningen av APL varierar och mer information om detta ges på programmens informationsplatser.

Normalt omfattar APL ungefär 15 veckor på heltid. Din APL-plats ger dig en handledare, som kommer att vara din chef under hela perioden. Din mentor kommer också på besök under perioden.

Skolan försöker få APL-platser i närheten av din hemort. De flesta platser samarbetar skolan med sedan länge. APL-perioden ligger alltid under den sista perioden i årskurs 3. Idrottselever kan ha sin APL-period förlagd till både period i 3 i årskurs 3 och i årskurs 4. Avvikelser från detta upplägg kan förekomma på olika program. Under APL-perioden kommer du i möjligaste mån att få äta lunch i närmaste skola.

Resor till och från arbetsplatsen skall helst ske via länstrafiken. Om detta inte går, betalar skolan ut ett bidrag  för resekostnader med 10:-/mil, för resor från din bostad under APL-perioden till din arbetsplats och tillbaka. Naturligtvis ska samåkning ske i största möjliga utsträckning.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen