Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

  • Stjerneskolan
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 60. Stjerneskolan
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Anpassad gymnasieskola

Det individuella programmet utgår från den enskilda elevens kunskapsbas och förutsättningar där eleven utvecklar sina kunskaper som ökar förutsättningarna till en meningsfull sysselsättning som vuxen.

Den anpassade gymnasieskolan (tidigare kallad gymnasiesärskola) är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig som är behörig enligt gällande antagningsregler. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också ett individuellt program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. På Stjerneskolan finns det individuella programmet.

På skolverkets hermsida kan man läsa mer om de nationella programmen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar och behov

Den enskilda elevens behov och möjligheter ska göra det möjligt att utifrån sina förutsättningar studera kurser ur nationella program och individuella programmet både på anpassade gymnasieskolan och gymnasieskolan.

Studieplan för anpassade gymnasieskolans individuella program

Följande ämnesområden ingår (3600 timmar på 4 år)

Estetisk verksamhet
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Natur och miljö
Individ och samhälle
Språk och kommunikation
APL kan ingå utifrån elevens förutsättningar


Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: