Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • Gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Mikael Bodén
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016311
 • Mobil: +46732756300
 • E-post: mikael.boden@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning

Målen för utbildningen är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande.

De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utbildningen på den grundläggande nivån motsvarar den i anpassad grundskola. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen anpassade gymnasieskolans nationella eller individuella program.

Ansökan till Särskild utbildning för vuxna görs på särskilda blanketter som ni får hos Studie- och yrkesvägledaren.

Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: