Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • Gymnasiechef
 • Tfn: +4656016301
 • Mobil: +46706421665
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Mikael Bodén
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016311
 • Mobil: +46732756300
 • E-post: mikael.boden@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och redskap för att kommunicera och delta aktivt i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.

För att antas till SFI krävs att du:

 • är folkbokförd i kommunen
 • har svenskt personnummer
 • har permanent uppehållstillstånd (PUT).


Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen i sfi består av tre studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra kurser, A, B, C och D.

Studieväg 1

 • omfattar kurser A, B, C och D.
 • vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund från hemlandet.
 • undervisning bedrivs i långsammare studietakt.

Studieväg 2

 • omfattar kurser B, C och D.
 • vänder sig i första hand till personer med grundskoleutbildning eller kortare gymnasial utbildning från hemlandet.
 • undervisning bedrivs i normal studietakt.

Studieväg 3

 • omfattar kurser C och D.
 • vänder sig till personer med gymnasial eller högskoleutbildning från hemlandet.
 • undervisning bedrivs i snabb studietakt.

Studievägarna visar på vilken ingångskurs och progressionstakt som är lämplig. Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på utgår från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper.

2. Grundläggande svenska, svenska som andraspråk 

Efter SFI D kan du läsa nästa steg i svenska och det är Grundläggande svenska. Det motsvarar den svenskundervisning som elever läser på grundskolan. Den här kursen ligger på 700 poäng (fyra delkurser) och motsvarar ungefär ett års studier på deltid.

3. Gymnasiesvenska

På gymnasienivå finns tre kurser i svenska. Om du vill läsa på universitet i Sverige krävs att du har ett godkänt betyg i svenska som andraspråk 3. På denna nivå ska du kunna uttrycka dig väl på grammatiskt korrekt och formellt skriven och talad svenska.

Hur lång tid det tar att läsa in dessa kurser varierar från elev till elev. Räkna med att det tar 1-3 år.


Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: