Logotyp Stjerneskolan, illustration

Resurstid (läxhjälp) och resursdagar

Du har som elev möjlighet att få extra stöd i alla ämnen. På Stjerneskolan finns speciellt utlagda positioner i schemat för att du ska kunna få hjälp.

Resurstid (läxhjälp) och stöd

Om du känner att du behöver extra stödundervisning i något ämne, prata i första hand med din lärare och din mentor.
Behöver du stödundervisning under en längre tid (eller i fler moment) måste detta beslutas i en elevvårdskonfernes, där skolan tillsammans med dig och din vårdnadshavare (om du är under 18 år) skriver ett åtgärdsprogram, för hur du ska gå vidare med dina studier. Du har ingen generell rätt till stödundervisning. Detta beslutas i fall till fall.

Resurstid (läxhjälp) finns på schemat.

Resursdagar

Några dagar per år är det resursdagar. Det är tillfället för dig att ta igen de moment du missat pga sjukdom, träningsläger eller tävling.

Inför dessa resurstillfällen ska du själv ha planerat hur du ska använda dem. Du utformar din egen planering men glöm inte att samråda med din mentor.

Torsby kommun | 60. Stjerneskolan | 685 80 Torsby | tfn: 0560-160 00 | fax: 0560-163 26
Vi använder Cookies | Webbplatskarta | Om webbplatsen